Sửa lỗi Full Disk 100% trên Windows 10

Nếu bạn sử dụng máy tính hệ điều hành Widows và đang cảm thấy khó chịu khi máy tính của mình đang bị Full Disk 100% (đầy bộ nhớ ổ cứng). Lỗi này thường xuất hiện trên hệ điều hành Window 8.1/10 lỗi này cũng có thể xuất hiện trên Win 7 và Win 8. […]