Bạn đang ở đây
Home > Posts tagged "game chiến lược"

Langrisser Mobile – Trò chơi chiến lược huyền thoại Mobile

Langrisser Mobile

Bạn đang tự hỏi về việc tìm kiếm một trò chơi vừa là Chiến lược vừa có yếu tố Nhập vai. Lời khuyên của tôi trong trường hợp này là Langrisser Mobile . Trò chơi huyền thoại đến từ Nhật Bản. Thông tin cơ bản về Langrisser Mobile Langrisser thực sự là một kiệt tác RPG từ Nhật Bản. Trò

Top