Bạn đang ở đây
Home > Posts tagged "gcam samsung"

Tổng hợp các bản phần mềm Google Camera cho các dòng điện thoại Samsung

Google Camera cho điện thoại Samsung

Sau bài tổng hợp các phiên bản Google Camera Mod (GCam) cho các thiết bị Xiaomi thi sau đây là bài tổng hợp các phiên bản Google Camera Mod (GCam) cho các thiết bị Samsung. Các phiên bản này đã được chúng tôi chọn lọc cho các dòng điện thoại

Top