Bạn đang ở đây
Home > Posts tagged "Ghost ‘n Goblins"

Đánh giá về sự hồi sinh của Ghosts ‘n Goblins

Ghost 'n Goblins là một thương hiệu danh tiếng rất cao. Cho dù bạn đã chơi phiên bản Arcade hay NES của Ghosts 'n Goblins, Ghouls' n Ghosts on the Genesis hay Super Ghouls 'n Ghosts trên SNES, làm việc trong những trò chơi này giống như đẩy một tảng

Top