Bạn đang ở đây
Home > Posts tagged "Grand Theft Auto: The Trilogy crack"

Grand Theft Auto: The Trilogy

Grand Theft Auto: The Trilogy crack

Grand Theft Auto: The Trilogy hay còn gọi là game Cướp Đường Phố và gọi tắt là GTA. Đây là phiên bản tiếp theo trong series game Grand Theft Auto với nhiều nâng cấp nổi bật. Phần này nói về câu chuyện 3 thành phố mang tính biểu tưởng trong GTA

Top