Logo câu lạc bộ DLS của Juventus

Bộ Kit Juventus – Dream League Soccer 2021

Bộ kit Juventus DLS 21 bao gồm bộ quần áo đấu sân nhà, sân khách, bên thứ ba và thay thế. Cùng với bộ áo đấu cho sân nhà và sân khách của Thủ môn. Dưới đây là toàn bộ quần áo đấu cho cầu thủ và thủ môn cùng logo câu lạc bộ cho […]