mi watch

Review – Đánh giá Mi Watch, Đồng hồ thông minh đầu tiên của Xiaomi

Xiaomi cuối cùng đã phát hành sản phẩm đồng hồ thông minh đầu tiên của mình, Xiaomi Mi Watch. Nhờ loạt Mi Band, Xiaomi đã chiếm lĩnh thị phần của thiết bị đeo thông minh. Nhưng Mi Band đang nhắm mục tiêu nhiều vào thị trường cao cấp hơn. Xiaomi gọi, định vị thị trường của […]