Prototype 2 miễn phí

  • Nhập Vai

    Prototype 2

    Prototype 2 là một game do hãng Radical Entertainment của Canada khởi tạo và phát triển. Game ra mắt ngày 24 tháng 4 năm 2012 trên máy tính, Playstation 3 và Xbox 360.…

    Xem Ngay
Back to top button