Download game Sakuna: Of Rice and Ruin full crack miễn phí cho PC

Sakuna: Of Rice and Ruin

Sakuna: Of Rice and Ruin mô phỏng hành động Annime hấp dẫn của nhật bản. Trong game bạn khám phá sức mạnh thực sự của gạo, tham gia vào đám quỷ trong trận chiến di chuyển bên để giành lại đất với tư cách là Sakuna. Sau đây là thông tin và link tải game […]