The Division 2

The Division 2 sẽ thêm chế độ “Hoàn toàn mới để nhượng quyền” vào năm nay

Ubisoft đã chia sẻ chi tiết về những gì mong đợi từ The Division 2 vào năm 2021. Các kế hoạch bao gồm một chế độ mới, theo nhóm phát triển, sẽ không giống bất cứ thứ gì chúng ta đã thấy trong loạt phim cho đến nay. Nhưng vì Ubisoft chỉ mới quyết định tiếp tục phát […]