The Sims 4 Việt Hóa cho PC miễn phí

The Sims 4 Việt Hóa (v1.75.125.1030 & All DLC)

The Sims 4 là game mô phỏng và xây dựng như cuộc sống của một người bình thường. Game thể hiện cuộc sống và khám phá các khả năng của bạn. Giải phóng trí tưởng tượng của bạn và tạo ra một thế giới Sims hoàn toàn độc đáo. Khám phá và tùy chỉnh mọi chi […]